ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμηθευτές δημόσιων φορέων

Είμαστε εταιρεία με ηγετική παρουσία στην Ευρώπη στη διαχείριση και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων από τον δημόσιο τομέα.

Διαχείριση απαιτήσεων

Η πλατφόρμα διαχείρισης απαιτήσεων που αξιοποιούμε εγγυάται υψηλότερη απόδοση πιστώσεων, βελτίωση του δείκτη DSO και χαμηλότερο κόστος για τους προμηθευτές του συστήματος υγείας και των δημόσιων φορέων.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ BFF 

  • Διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των απαιτήσεων: για όλο το εύρος της διαδικασίας τιμολόγησης, από την έκδοση ενός τιμολογίου μέχρι και την  εξόφλησή του
  • Πάνω από 200 άτομα προσωπικό με εξειδίκευση στην δραστηριότητα διαχείρισης απαιτήσεων
  • Λειτουργικές λύσεις επί αμφισβητούμενων απαιτήσεων
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης της διαδικασίας τιμολόγησης

 

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Πλήρως εξατομικευμένο και ενιαίο επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο μπορεί να συνδυάσει λειτουργίες factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής και υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων, με ενιαίο κόστος που τα συμπεριλαμβάνει όλα 
  • Μείωση εσωτερικού κόστους που επιτρέπει στους πελάτες να επικεντρωθούν στις κύριες δραστηριότητες τους
  • Μέριμνα για την διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και οφειλετών
  • Ένα αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας για όλους τους δημόσιους φορείς σε όλη τη διάρκεια της ενεργής πίστωσης 
  • Συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης της πίστωσης και ανίχνευση πιθανών επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που σχετίζονται με την τιμολόγηση
  • Άμεση πρόσβαση στα σύστημα συμβιβασμών της εταιρείας

 


 

Η διαχείριση απαιτήσεων που παρέχουμε αποτελείται από ένα σύνολο επιμέρους τμηματικών υπηρεσιών οι οποίες είναι πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών:

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεων από τοπικούς υγειονομικούς φορείς, νοσοκομεία, δήμους, περιφέρειες, και κρατικές υπηρεσίες με σκοπό τη μείωση του χρόνου αποπληρωμής.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η BFF προσφέρει παράλληλα υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων καλύπτοντας το πλήρες εύρος διανομής, συμπεριλαμβανομένων φαρμακείων, κλινικών και χονδρεμπόρων. Παρέχουμε καλύτερη αποδοτικότητα στη διαχείριση της βάσης κόστους και μείωση του χρόνου είσπραξης οφειλών μέσω ενός και μόνο εξειδικευμένου αρμόδιου συνεργάτη-διαχειριστή.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ B2B & B2G

Διαχείριση όλης της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε επίπεδο B2B και B2G. Υπηρεσίες ηλεκτρονικής αποθήκευσης και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για καθορισμό των βέλτιστων νομικών ενεργειών ως εργαλείο είσπραξης απαιτήσεων. Έναρξη και διαχείριση νομικών διαδικασιών εκ μέρους του πελάτη σε συνεργασία με εξωτερικούς δικηγόρους, εξασφαλίζοντας κορυφαίας ποιότητας υποστήριξη επί τεχνικών θεμάτων.