Υποβολη παραπονων

Σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, η BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Ελληνικό Υποκατάστημα διαθέτει ένα Γραφείο Παραπόνων στο οποίο μπορούν να αναφερθούν οι πελάτες για ζητήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις τους με την BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Ελληνικό Υποκατάστημα και έχουν ως αντικείμενο παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η BFG διαχειρίζεται συναλλαγές ή υπηρεσίες.

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει παράπονο:

  • γραπτώς, μέσω επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, Αττική, Ταχυδρομικός Κώδικας 15234
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail complaints-gr@bffgroup.com
  • προφορικά μέσω τηλεφώνου στο +30 697.797.6344 μεταξύ 9:00 a.m. to 17:30 p.m.


Η BANCA FARMAFACTORING S.P.A. Ελληνικό Υποκατάστημα δεσμεύεται να δώσει γραπτή απάντηση εντός 45 ημερολογιακών ημερών.