Εγγραφα

Κώδικας δεοντολογίας βάσει του νόμου 4224/2013

Η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας βάσει του Ν. 4224/2013 όπως αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 195/1 / 29.07.2016 της Τράπεζας της Ελλάδος («Κώδικας Συμπεριφοράς»), που εκδόθηκε βάσει της βέλτιστης διεθνούς πρακτικής και περιγράφει τα βήματα, τα χρονοδιαγράμματα και τις ελάχιστες πληροφορίες που οι τράπεζες και οι δανειολήπτες πρέπει να παρέχουν μεταξύ τους για να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους και την ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη και να προσπαθήσουν να βρουν την καταλληλότερη για αυτήν την περίπτωση λύση διακανονισμού.

Για οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής μπορείτε να γράψετε στη διεύθυνση της BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα Credit OU Business Unit Greece_CreditManagement@bff.com

Μια ομάδα ειδικών θα είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας και να βρει την καλύτερη δυνατή λύση.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες (EN) .pdf
Standardized appeal form (EN) .pdf