Εγγραφα

Πληροφορίες εργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι διατίθεται η νέα πολιτική απορρήτου της BFF Bank S.p.A., η οποία ενσωματώνει τις ρυθμιστικές αλλαγές που επιβάλλει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 αναφορικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ("GDPR"), που ισχύει από 25 Μαΐου 2018.

Μέσω αυτής της νέας πολιτικής απορρήτου, οι αντισυμβαλλόμενοι της BFF Bank S.p.A. θα γνωρίζουν με σαφή και απλό τρόπο ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγονται, τους σκοπούς για τους οποίους τυγχάνουν επεξεργασίας, και τα δικαιώματά τους αναφορικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Σας καλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου της BFF Bank αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ειδικά αιτήματα, μπορεί να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: [email protected].

Πληροφοριακό Σημείωμα - Χρεώστες .pdf
Πληροφοριακό Σημείωμα - Πελάτης .pdf