Εγγραφα

Υποβολη παραπονων

Σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς, η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα διαθέτει ένα Γραφείο Παραπόνων στο οποίο μπορούν να αναφερθούν οι πελάτες για ζητήματα που προκύπτουν από τις σχέσεις τους με την BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα και έχουν ως αντικείμενο παρατηρήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η BFG διαχειρίζεται συναλλαγές ή υπηρεσίες.

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει παράπονο:

  • γραπτώς, μέσω επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Οδός Λ. Πεντέλης 72, Χαλάνδρι, Αττική, Ταχυδρομικός Κώδικας 15234
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail [email protected]
  • προφορικά μέσω τηλεφώνου στο +30 211.199.4373 μεταξύ 9:00 a.m. to 17:30 p.m.


Η BFF Bank S.p.A. Ελληνικό Υποκατάστημα δεσμεύεται να δώσει γραπτή απάντηση εντός 45 ημερολογιακών ημερών.