Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Webinar
Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
14:00 - 15:30 (GMT+3)
Ο καταλυτικός ρόλος του factoring για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των σχέσεών τους με τη Δημόσια Διοίκηση

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων διοργανώνει ένα διαδικτυακό σεμινάριο ώστε να παρουσιάσει τον Τραπεζικό Όμιλο BFF και τις λύσεις που παρέχει για την αποτελεσματική διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεων του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι υπηρεσίες Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα και να βελτιώσουν τους χρηματοοικονομικούς τους δείκτες, ειδικά σε απαιτητικές και αβέβαιες χρονικές περιόδους. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο ο Τραπεζικός Όμιλος BFF υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στις εμπορικές τους σχέσεις με το Δημόσιο Τομέα. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Γλώσσα: Ελληνικά

Συμμετεχοντες

  • Χρήστος Θεοδοσίου, Διευθυντής Ελληνικού Υποκαταστήματος BFF Banking Group
  • Δημήτριος Νίκας, CEO Medtronic Hellas
  • Γεράσιμος Λειβαδάς, CEO A&L Medical Supplies

Για περισσότερες πληροφορίες: communications@bff.com