Η ιστορία μας

Είμαστε είναι ο κορυφαίος πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε προμηθευτές στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

 

1985
ΙΔΡΥΘΗΚΕ 1985

από μια ομάδα φαρμακευτικών εταιριών

2010
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

για την εξυπηρέτηση τρων πολυεθνικών μας πελατών στη συγκεκριμένη αγορά

2013
ΕΝΙΣΧΥΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο Ιούλιος του 2013 αποτελεί μια καμπή στην ιστορία μας: γίναμε Τράπεζα και επεκτείναμε τη βάση χρηματοδότησής μας για να σημειώσουμε ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα.

2014
ΠΗΓΑΙΝΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ξεκινήσαμε τις διασυνοριακές δραστηριότητες στην Πορτογαλία. Ξεκινήσαμε τις διαδικτυακές καταθέσεις στην Ιταλία.

2015
ΟΙ ON-LINE ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Λίγο μετά το λανσάρισμα της Ιταλίας, εισερχόμαστε στην ισπανική και γερμανική αγορά.

2016
ΜΕΓΑΛΏΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Με την εξαγορά ενός κορυφαίου φορέα στον τομέα της χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα, επεκταθήκαμε στις αγορές της Πολωνίας, Σλοβακίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

2017
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Τον Απρίλιο του 2017 αποτελούμε εισηγμένη εταιρία στο ιταλικό χρηματιστήριο (MTA). Ξεκινήσαμε διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

2018
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ξεκινήσαμε διασυνοριακές δραστηριότητες στην Κροατία και ανοίξαμε ένα νέο υποκατάστημα στη Λισαβόνα. Υποβάλαμε επίσης αίτημα στην Τράπεζα της Ιταλίας για την ίδρυση τραπεζικού καταστήματος στην Πολωνία.

2019
ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Ξεκινήσαμε διασυνοριακή δραστηριότητα στη Γαλλία και ανοίξαμε υποκατάστημα στην Πολωνία. Μπήκαμε στις αγορές καταθέσεων της Πολωνίας, Ολλανδίας και Ιρλανδίας.

Η εταιρεία μας

Οκτώ χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας διεθνοποίησης μας με την είσοδο στην ισπανική και την πορτογαλική αγορά, ακολουθούμενη από τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης το 2016, έπειτα την Ελλάδα και την Κροατία το 2017 και το 2018 αντίστοιχα, η BFF ενίσχυσε περαιτέρω την ενσωμάτωση όλων των επιμέρους οντοτήτων της, υπό μια νέα  κοινή εταιρική ταυτότητα: "Όμιλος BFF Banking Group".


Η αναδιαμόρφωση αυτή ενίσχυσε περαιτέρω την ενοποιημένη τεχνογνωσία που είχαμε στη διάρκεια περισσότερων από 30 χρόνων δραστηριότητας, μαζί με τις γνώσεις και τη δέσμευση μας σε κάθε τοπική αγορά.


Η κοινή εταιρική ταυτότητα ενισχύει περαιτέρω τη θέση μας ως τη μόνη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα ικανή να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες εταιρειών που προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα σε πολλές αγορές.

Ενημέρωση στις 5 Ιουνίου 2020