Υποστηρίζουμε τη ρευστότητά σας

Σας βοηθάμε στις σχέσεις σας με τη Δημόσια Διοίκηση ώστε να εστιάζετε στις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας.
Εξασφαλίζουμε τη ρευστότητά σας.
Βελτιώνουμε τους χρηματοοικονομικούς σας δείκτες.
Παρέχουμε κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

Ανακαλύψτε τις λύσεις μας

Οικονομικά Μεγέθη 2023

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
183.2
εκατ. ευρώ
REPORTED NET INCOME
171.7
euro mln
ROTE
41 %
 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
100 %
 
CET1 RATIO
14.2 %
 
Οι προσφορές του ομίλου BFF
Χωρίς δικαίωμα
αναγωγής
Διαχείριση
πιστώσεων
Νομική
υποστήριξη
E-billing
Άλλα προϊόντα
Λογαριασμός
Καταθέσεων