ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμηθευτές δημόσιων φορέων

Είμαστε εταιρεία με ηγετική παρουσία στην Ευρώπη στη διαχείριση και εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων από τον δημόσιο τομέα.